Terba Projects en Terba Groep


Projectgronden


Van Gossum Consult is medeoprichter en -zaakvoerder in Terba Projects en Terba Groep, beide feitelijke verenigingen die zich richten op het informatie inwinnen bij en het onderhandelen met plaatselijke overheden (gemeenten) wanneer een perceel dat verkocht wordt (privé of via makelaar) in aanmerking komt voor opwaardering naar projectgrond.

Deze onderhandelingen vormen in het ganse proces de meest tijdrovende factor en dat is de duidelijke meerwaarde die Terba vertegenwoordigt.

  • Dankzij het werk dat Terba verricht, kan de verkopende partij/makelaar een extra meerwaarde realiseren (niet enkel het betrokken perceel, maar ook het uiteindelijke project wordt dikwijls via hem verkocht), zonder extra mensen toe te wijzen aan de onderhandelingen. Daarbij kijken we ook naar de groei van zulk project, via contacten en onderhandelingen met buren en omwonenden.
  • De projectontwikkelaar/het bouwbedrijf, dat het samen met de gemeente onderhandelde project overneemt, weet op voorhand welke parameters gehanteerd worden en heeft een idee van de te verwachte vergunde volumes. Wij zullen ook steeds een indicatieve rendementsberekening voorleggen.

In het ganse traject spitst Van Gossum Consult zich voornamelijk toe op het netwerken, het onderhouden van de contacten met de makelaars/aanbrengers en het identificeren van professionele partijen (bouwbedrijven, projectontwikkelaars, financiers, …), waarmee we deze business verder gestaag uitbouwen.