Vlaams en Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen en vrije beroepen

 


Zou het niet ideaal zijn om alle factoren die ons succes en onze toekomst bepalen, perfect onder controle hebben of minstens te kunnen voorzien?!

De werkelijkheid wil het anders, en daarom hebben we allemaal een hulplijn nodig. Iemand die dadelijk bij een probleem een (minstens voorlopige) oplossing biedt, en die als een échte partner de problemen bekijkt, analyseert en dan met een oplossing (of richting van oplossing) naar ons komt. Alles terwijl we zelf onze concentratie houden op wat succes moet brengen en ons gelukkig maakt.

Een factuur die onbetaald blijft, een contract dat ons wordt voorgelegd, een deurwaarder die aanbelt, een boete waarvan we het bedrag of de aanleiding betwisten, de gerechtvaardigde vraag of we recht hebben op premies of subsidies, de boekhouder waar we maar geen gehoor krijgen of die ons doet twijfelen of hij/zij zijn/haar job wel voldoende onder de knie heeft, leveringen die niet in orde zijn, die bovendien van vrij exotische herkomst zijn, een claim van een tegenpartij of klant, de noodzaak om contact op te nemen met een overheidsdienst, uitdagingen met personeel, een privélening die niet wordt terugbetaald, een kind dat haar/zijn eerste arbeidsovereenkomst voorgelegd krijgt, een scheiding die niet perfect verloopt … ontelbare zaken waar we niet op voorzien zijn en die onze business bedreigen of die ons onzeker maken over de keuzes die we moeten maken om het probleem op te lossen.

V-NS is die hulplijn, die zowel op professioneel als privévlak (!!!) allereerste aanspreekpunt is voor zelfstandigen met uitdagingen. Dat alles voor slechts €18/maand

V-NS is een unieke partner : niet enkel kan men ook met privé-problemen bij de organisatie terecht, zij vraagt ook geen extra dossier- of werkingskost wanneer een vraag wordt gesteld, én zij werkt bijna uitsluitend met zelfstandigen. Mensen die elke dag voeling hebben met wat andere collega’s nodig hebben en die geen seconde laten verloren gaan, wanneer het erop aankomt om u gerust te stellen en een duidelijke oplossingsgerichte tip te geven, waarna de analyse kan beginnen en het probleem opgelost kan worden.


Wenst U meer uitleg? Contacteer ons voor een afspraak!

Meer over coaching

Terug